พิธีลงนามเครือ เทา-งาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ผศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ) ผศ.ดร.วัลยา สุทธิขำ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามเครือ เทา-งาม>>>>งานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 และ “เทา-งามวิจัย”ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

ก่อนหน้า