งานประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 9 และ “เทา-งามวิจัยครั้งที่ 1″

 

banner-18-07-13

 "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ นำเศรษฐกิจไทยก้าวไกลอาเซียน" และร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม จัดงาน "เทา-งามวิจัยครั้งที่ 1" ในวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก