ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

ผศ.ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย,รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์, ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์ ผอ.สถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการร่วมมือทางการวิจัย เพื่อการบูรณาการและพัฒนาด้านการวิจัยให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสัตว์ทดลอง ณ. ห้องประชุมเสลา1สนง.อธิการบดี และ เข้าเยี่ยมชมสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร

ก่อนหน้า